Mini Cart

Baboon baby กระดาษกรองอุจจาระเยื่อไผ่ออแกนิกแบบใช้แล้วทิ้ง

กระดาษกรองอจุจาระออแกนิกสาหรับกางเกงผ้าอ้อมซักได้ 1 ม้วนมี 100 แผ่นใช้เพียง 1 แผ่นต่อ 1 ครั้ง สามารถย่อยสลายได้ 100% อ่อนโยนต่อผิวที่บอบบางของลูกน้อย ไม่ก่อให้เกิด การแพ้

บอกต่อให้คุณพ่อคุณแม่คนอื่นเบย

Category:

Description

Baboon baby กระดาษกรองอุจจาระเยื่อไผ่ออแกนิกแบบใช้แล้วทิ้ง สีขาว(100แผ่น/ม้วน)

คณุสมบัติ

กระดาษกรองอจุจาระออแกนิกสาหรับกางเกงผ้าอ้อมซักได้ 1 ม้วนมี 100 แผ่นใช้เพียง 1 แผ่นต่อ 1 ครั้ง เมื่อสวมใส่กางเกงผ้าอ้อมให้ลูกน้อยเพียงวางกระดาษกรองอุจจาระบนแผ่นซึมซับและสวมใส่กางเกง ผ้าอ้อมบาบูนเบบี้ให้กับลูกน้อยเมื่อเวลาลูกน้อยอุจจาระกระดาษออแกนิกจะเป็นตัวกรองเพื่อไม่ให้ อจุจาระเปื้อนโดนแผ่นซึมซับทำให้ซักแผ่นซึมซับได้ง่ายๆเพียงแค่รวบกระดาษออแกนิกที่เปื้อนอจุจาระ แล้วทิ้งชักโครกหรือถังขยะเท่านี้ก็หมดกงัวลเรื่องการซักแผ่นซึมซับที่เปื้อนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะกระดาษออแกนิกสามารถย่อยสลายได้ 100% อ่อนโยนต่อผิวที่บอบบางของลูกน้อย ไม่ก่อให้เกิด การแพ้

บอกต่อให้คุณพ่อคุณแม่คนอื่นเบย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Baboon baby กระดาษกรองอุจจาระเยื่อไผ่ออแกนิกแบบใช้แล้วทิ้ง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *